REJESTRACJA
  NASI LEKARZE
  NOWA-MED
  USŁUGI KOMERCYJNE
  KONTAKT
 
 
Podstawowa
Opieka Zdrowotna


Pielęgniarska
Opieka
Środowiskowa


Godziny
Przyjęć


REJESTRACJA
24 262 06 98 w21


   
NOWA-MED : NOTA PRAWNA

Wszystkie informacje zawarte na niniejszej witrynie internetowej www.nowa-med.com.pl maja charakter informacyjny i jako takie nie stanowia oferty handlowej.

Zawartość strony internetowej, w tym teksty oraz zdjecia stanowią własność Nowa-Med i jako takie nie moga być kopiowane, powielane oraz wykorzystywane bez zgody własciciela 

Leki wymienione w niniejszej witrynie mogą być stosowane wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniem się z informacją dołączoną do każdego leku. 
 
Nowa-Med nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na tej witrynie informacji bez uprzedniej konsultacji indywidualnego przypadku z lekarzem.Klauzula informacyjną dla Pacjentów odnośnie danych osobowych


Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Będąc naszym pacjentem administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOWA-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Dworcowa 2

Czy muszę podawać moje dane osobowe?
Prowadzenie dokumentacji medycznej jest określone przepisami prawa, stąd musimy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail, odbywa się na zasadzie dobrowolności, podanie tych danych ułatwi nam kontakt, będziemy mogli również przekazywać informację o realizowanych programach zdrowotnych, potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć o tej konsultacji. Pamiętaj, ze w każdej chwili możesz odwołać zgodę na wykorzystywanie Twojego numeru telefonu czy adresu e-mail.

Skąd przychodnia posiada moje dane osobowe?
Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od pacjentów w trakcie rejestracji.

W jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe przez przychodnię?
  • Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.)
  • jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ)
  • Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.( Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ)
  • Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)

Czy i komu moje dane osobowe są przekazywane?
Dane osobowe naszych pacjentów mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • innym podmiotom leczniczym współpracującym z NOWA-MED,
  • osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.
Danych naszych Pacjentów nie przekazujemy do Państw spoza Unii Europejskiej.

Jak długo moje dane są przetwarzane przez przychodnię?
Naszym obowiązkiem jest przechowywanie dokumentacji medycznej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Czy mogę poprawiać moje dane?
Będąc naszym pacjentem masz posiadasz prawo do:
  • dostępu do Twoich danych,
  • sprostowania/aktualizacji swoich danych osobowych,
  • żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych jeżeli przepisy prawa nam na to pozwalają.
Jeżeli chcesz skorzystać ze swojego prawa skontaktuj się z nami w naszej przychodni.

. Gdzie mogę kierować pytania dotyczące przetwarzania moich danych osobowych?
We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez NOWA-MED prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: inspektor@nowa-med.com.pl lub osobiście w przychodni po uzyskaniu informacji w rejestracji.


Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych
 
  REJESTRACJA  |  JESTEŚMY TUTAJ  |  NASI LEKARZE  |  NOWA-MED  |  KONTAKT  |  NOTA PRAWNA

all rights reserved ® 2010
NOWAMED