Cennik świadczeń

WYKAZ I CENNIK ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH ODPŁATNIE
dla pacjentów nie zadeklarowanych do lekarza, pielęgniarki, położnej POZ,
oraz nie objętych katalogiem świadczeń gwarantowanych
finansowanych ze środków publicznych.

Cennik świadczeń

Porada lekarska150,00 zł
Iniekcja domięśniowa50,00 zł
Iniekcja dożylna         100,00 zł
Iniekcja domięśniowa w domu chorego100,00 zł
Pomiar ciśnienia tętniczego30,00 zł
EKG (bez opisu)50,00 zł
Pomiar glikemii 30,00 zł
Wydanie zaświadczenia lekarskiego50,00 zł
Wydanie skierowania na zabiegi rehabilitacyjne do WOMP50,00 zł

Cennik szczepień zalecanych

INF IPV HIB150,00 zł
Pentaxim  150,00 zł
INF HEXA  250,00 zł
HEXACIMA240,00 zł
PREVENAR260,00 zł
Varilix260,00 zł
GARDASIL 9430,00 zł
Bexero     410,00 zł

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

  • Kserokopia lub wydruk dokumentacji medycznej – 0,50 zł./1 stronę
  • Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej – 15,00 zł./1 stronę
  • Na informatycznym nośniku danych – 3,00 zł./1 nośnik

zgodnie z § 28 ust. 4 o Ustawy Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy.

Skip to content